πληροφορίες - συνεργασίες

 • Ανασκαφή Βεργίνας - ΑΠΘ

 • Ανασκαφή Παλιαμπέλων - ΑΠΘ       

 • Ανασκαφή Τούμπας Θεσσαλονίκης - ΑΠΘ  

 • Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

 • Ελληνικό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών

 • Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων Μακεδονίας Θράκης

 • ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

 • ΙΣτ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

 • ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

 • Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • Εκδόσεις Επίκεντρο

 • Εκδόσεις Εστία

 • Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού

 • Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας

 

Under Construction